Centra są ośrodkami energetycznymi wewnątrz bodygrafu, które odbierają i przekształcają energię krążącą wc Human Design naszym ciele. Mamy 9 centr, a każde z nich ma inne cechy i korelację biologiczną. Centra mogą być zdefiniowane – to miejsce, z którego emanujesz energię do świata lub otwarte to miejsca, w których filtrujesz energię  ze świata zewnętrznego. 

Centrum Głowy

Centrum Głowy to presja na myślenie. Jest to jedno z dwóch centrów nacisku.  Poprzez pytania, wątpliwości i poczucie chaosu skłania do myślenia. Zdefiniowane Centrum Głowy może być inspirujące dla innych. Kiedy nie próbuje rozgryźć własnego życia, jego perspektywa może przynieść światu informacje.

Niezdefiniowane Centrum Głowy przyjmuje myśli innych osób i wzmacnia je, wywierając niesamowitą presję na twoją głowę, aby odpowiedzieć na pytania i zrozumieć rzeczy które są dla ciebie bez znaczenia. 

Centrum Ajna (świadomości)

Centrum Ajna jest centrum świadomości czyli tego, jak myślisz. Zdefiniowane centrum Ajna ma stały i niezawodny sposób przetwarzania informacji. Może wydawać się i czuć pewny swoich opinii, koncepcji i teorii. Ma spójny sposób konceptualizacji.

Niezdefiniowane centrum Ajna jest pod presją, aby trzymać się swojej mentalnej opinii. Ale nie mając stałego sposobu myślenia, próbują przekonać wszystkich dookoła,  że są pewni tego co mówią. 

Centrum Gardła

Centrum Gardła zajmuje się komunikacją. Gardło jest punktem, do którego zmierza cała energia w ciele. To poprzez to centrum dokonuje się manifestacja, metamorfoza i transformacja. Zdefiniowane Gardło przemawia w ustalony sposób, ze spójną ekspresją z dowolnego ośrodka energetycznego, z którym jest połączone.

Niezdefiniowane Centrum Gardła nie ma spójnego głosu, co może powodować nerwowość i presję, by mówić. Otwarte gardło może chcieć przyciągnąć uwagę, wyrażając coś lub mówiąc, że zrobi coś (zamanifestuje), aby zmniejszyć presję. Otwarte Gardło może przemawiać wieloma głosami na różne sposoby, o ile nie próbuje tego na siłę. 

Centrum G (tożsamości)

Centrum G to ośrodek tożsamości. Dotyczy miłości, zachowania i kierunku. Określone centrum G reprezentuje stałe Ja, które zachowuje się i wyraża miłość w spójny sposób. Jest niezawodnym wyrazem jaźni.

Niezdefiniowane centrum G nie ma ustalonej tożsamości i może być zdezorientowane, ponieważ ciągle się zmienia, ponieważ każde środowisko wnosi nową tożsamość. Ciągle szuka miłości i kierunku w życiu. 

Centrum Ego

Centrum Ego dotyczy siły woli. W tym miejscu wola zrobienia czegoś lub nie jest wyrażona jako energia. Zdefiniowane Ego może składać zobowiązania i obietnice, które są dla niego zdrowe.

Niezdefiniowane Ego jest zawsze pod presją, aby udowadniać swoją wartość. Ogromna większość ludzi nie ma silnej woli i bardzo cierpi, ponieważ świat kładzie duży nacisk na to, by realizować podjęte zobowiązania. 

Centrum Splotu Słonecznego

Zdefiniowane centrum splotu słonecznego jest źródłem energii emocjonalnej i działa w postaci fali: od nadziei do bólu i z powrotem. Zdefiniowane centrum emocjonalne potrzebuje czasu, aby osiągnąć klarowność przed podjęciem decyzji. Większość osób poczuje ulgę dowiadując się, że nie ma powodów ich emocjonalnych wzlotów i upadków; to tylko chemia.

Niezdefiniowane Centrum Splotu Słonecznego oznacza, że przyjmujesz emocje innych,  wzmacniasz je i zniekształcasz. Osoby takie zazwyczaj są miłe wobec innych osób aby uniknąć konfrontacji i prawdy. Nigdy nie powinieneś ufać temu, jak się czujesz (emocjom innych) ani pozwalać, by inni wywierali na ciebie presję emocjonalną. 

Centrum Sakralne

Centrum Sakralne jest źródłem siły życiowej. Jest to energia reprodukcyjna, podtrzymująca życie. Zdefiniowane Centrum Sakralne ma zdolność do pracy i kreacji w świecie. Sakral jest motorem działającym w odpowiedzi i regeneruje się poprzez prawidłowe wykorzystanie swojej energii. Jednak może przerodzić się we frustrację, gdy zostanie zmuszony do wykonywania pracy, która nie jest satysfakcjonująca.

Niezdefiniowane Centrum Sakralne oznacza, że taka osoba nie ma stałego dostępu do siły życiowej. Wiele osób z Niezdefiniowanym Centrum Sakralnym przejmuje i wzmacnia energię nie wiedząc kiedy przestać. 

Centrum Śledziony

Centrum Śledziony dotyczy przetrwania w świecie materialnym. Jest naszym najstarszym i najbardziej pierwotnym centrum świadomości. Centrum Śledziony jest również całkowicie egzystencjalne, co oznacza, że działa tylko w teraźniejszości. Oparta na instynkcie jest czymś, co często określa się mianem intuicji. Osoby ze Zdefiniowanym Centrum Śledziony mają stały dostęp do dobrego samopoczucia i mogą wiedzieć w danej chwili, jak postępować, aby przetrwać i być zdrowym.

Osoby z Niezdefiniowanym Centrum Śledziony są bardzo wrażliwe i często spędzają dużo czasu próbując naprawić swoje wzmocnione lęki, trzymając się tego, co sprawia, że czują się bezpieczniej, niezależnie od tego, czy jest to rzeczywiście zdrowe, czy nie. Spontaniczność nie jest dla nich zdrowa. Nie są tutaj, aby działać w teraźniejszości. 

Centrum Korzenia

Centrum Korzenia to drugi ośrodek presji w organizmie. Jest biologicznie powiązany z nadnerczami. Ciśnienie z Centrum Korzenia przenosi energię w górę przez ciało, aby napędzać działanie. Ludzie ze Zdefiniowanym Centrum Korzenia są pod ciągłą i konsekwentną presją, aby działać.

Niezdefiniowane Centrum Korzenia wzmacniana stres pochodzący z nadnerczy osób ze zdefiniowanym Centrum. Zmusza ich to do działania w pośpiechu, aby pozbyć się tej presji.